Što je etažiranje?

Etažiranje je pravno-upravno-tehnički postupak kojim se uspostavlja vlasništvo posebnog dijela nekretnine à ETAŽNO VLASNIŠTVO

Obavlja se prije svih radnji gdje je potrebno uspostaviti vlasništvo nad posebnim dijelovima nekretnine te ishoditi uredne upise u zemljišne knjige pojedinih nekretnina kao primjerice:

  • dobivanja hipotekarnog kredita (ne može se upisati hipoteka banke na stan ili poslovni prostor ako isti nije etažiran)
  • kupnje odnosno prodaje nekretnina
  • diobe obiteljskih nekretnina
  • ostavinske diobe
  • utvrđivanja udjela pojedinih suvlasnika u troškovima upravljanja i održavanja objekta

Osnovna svrha etažiranja jest ishođenje vlasničkog lista za poseban dio nekretnine (stan, poslovni prostor, garažu i sl.) u kojem će biti jasno označeno o kojem se posebnom dijelu radi.

Kako se provodi etažiranje?

1. Prikupljanje tehničke dokumentacije i usporedba sa stvarnim stanjem objekta

2. Izmjera objekta i izrada nacrta (ako ne postoji tehnička dokumentacija)

3. Izrada elaborata etažiranja

4. Izrada “Općih uvjeta” koji određuju odnose suvlasnika i korištenje nekretnine.

5. Izrada Međuvlasničkog ugovora o prihvaćanju elaborata koji potpisuju svi suvlasnici (uvjet za gruntovnicu!)

Zašto je potrebno etažirati imovinu?

Jedini pravno valjani dokaz o tome da ste upravo VI vlasnik stana, poslovnog prostora ili neke druge nekretnine jest izvadak iz zemljišnih knjiga, tj. gruntovnice.

Važeći propis

  • Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14)