Što je procjena nekretnina?

Tržišna procjena nekretnine je postupak kojim graditeljski vještak određuje njenu vrijednost u sadašnjem vremenu uzimajući u razmatranje moguće utjecaje (pravne, ekonomske, urbanističke, građevinske i druge utjecaje) u budućem vremenu.

Procjenom nekretnina mogu se obuhvatiti sljedeće nekretnine:

 • stambene zgrade
 • stambeno-poslovne zgrade
 • poslovne zgrade
 • poslovni prostori
 •  industrijske zgrade (hale, skladišta, radionice)
 •  turistički objekti (hoteli, pansioni, kompleksi, restorani)
 • sportsko-rekreacijski objekti (samostojeći, kompleksi)
 • gospodarski objekti
 • zdravstveni objekti
 • specifične nekretnine (garaže, parkirališna mjesta, benzinske pumpe, robne kuće)
 • zemljišta (građevinska, poljoprivredna)
 • i dr.

Kako se izrađuju procjene?

Postupak procjene nekretnine možemo podijeliti u tri faze:

 1. Prikupljanje potrebne dokumentacije
 2. Očevid i prikupljanje podataka na terenu
 3. Izrada elaborata procjene nekretnine

Metodologija izrade procjena:

 1. troškovna metoda (metoda utvrđivanja stvarne vrijednosti ili statička metoda)
 2. usporedna metoda (ili metoda uspoređivanja vrijednosti)
 3. kapitalizacija dobiti (ili metoda vrednovanja prinosa ili dinamička metoda).

Elaborat procjene nekretnine sadrži najmanje tri segmenta:

 1. identifikacija i interpretacija nekretnine (elaboriranje stanja nekretnine tekstualno, fotografijama i tehničkim crtežima)
 2. procjena nekretnine (provođenje postupaka prema iznesenoj metodologiji u skladu sa opće prihvaćenim standardima procjene nekretnine)
 3. zaključak i mišljenje

Sadržaj elaborata: 

 1. fotodokumentacija
 2. izmjera objekta – neto korisna površina, bruto razvijena površina, obujam objekta
 3. osvrt na legalitet istog
 4. građevinska vrijednost objekta
 5. tržišna vrijednost objekta/zemljišta

Koja je namjena procjene nekretnina?

 • dobivanje hipotekarnog kredita građana ili tvrtki
 •  kod kupoprodaje nekretnina tj. pomoć prodavatelju kod određivanja prihvatljive cijene, odnosno, pomoć kupcu kod određivanja ponudbene cijene
 • ostavinska dioba
 • oporezivanje
 • ovršni postupak
 •  isplata osiguranja nakon nastalih oštećenja
 • revidiranje knjigovodstvene vrijednosti dugotrajne imovine u financijskim izvješćima
 • određivanje likvidacijskog iznosa u slučaju prisilne prodaje ili stečaja
 • i dr.

Primjeri:

Poslovno-proizvodni kompleks