Primjeri izrađenih projekata 

CGC d.o.o. obavlja  funkcionalno i konstruktersko projektiranje jednostavnih i složenih građevina.

Izrađujemo projektnu dokumentaciju kroz sve faze projekta – od prvih skica, svih potrebnih dozvola, do izvedbenih nacrta i projektantskog nadzora na gradilištu à PROJEKTANT I NADZORNI INŽENJER

à Popis poslova:

 • analiza parcele
 • idejna rješenja
 • idejni projekti
 • 3d prikazi
 • glavni projekti
 •  legalizacija građevina
 • izvedbena dokumentacija
 • troškovnici
 • koordinacijama sa podprojektantima različitih struka
 • pribavljanje dokumentacije
 • projektantski nadzor
 • etažni elaborati

Što je projektiranje?

Projektiranje je skup poslova uz pomoć kojih se izrađuje projekt unutar zakonskih okvira prema Zakonom o prostornom uređenju i Zakonom o gradnji te poslovi definirani prikupljanjem cjelokupne dokumentacije u svrhu izgradnje neke nekretnine.

Svaka nekretnina treba proći kroz više faza prije nego što se dozvoli upotreba, a razlikujemo tri vrste projekata:

 1. Idejni projekt
 2. Glavni projekt
 3. Izvedbeni projekt

Idejnim projektom uspostavljaju se temeljna tehnička i funkcionalna rješenja za predmetni objekt. Idejni projekt mora sadržavati podatke za obračun komunalnog i vodnog doprinosa sukladno posebnim propisima. Predstavlja osnovu za izradu elaborata za ishođenje lokacijske dozvole i rješenja o uvjetima gradnje. Okvir je za usklađenje namjera i želja Investitora sa urbanističkim uvjetima.

Glavni projekt izrađuje se prema Idejnom projektu, a po dobivenoj lokacijskoj dozvoli. Glavni projekt se (ovisno o vrsti objekta) sastoji od geodetskog, arhitektonskog, građevinskog (konstrukterskog te hidroinstalacija), elektrotehničkog i strojarskog projekta, elaborata zaštite od požara, elaborata zaštite na radu, elaborata alternativnih sustava opskrbe energijom ovisno, te od troškovnika radova. Navedeni projekti moraju biti međusobno usklađeni, a njima se daje tehničko rješenje građevine i dokazuju uvjeti koje određena građevina mora zadovoljavati.

Izvedbeni projekt predstavlja osnovu za početak gradnje objekta.

Projektantski nadzor uključuje potrebne konzultacije tijekom izgradnje objekta i redovite izlaske na teren, a glede nadzora same gradnje.

Važeći propisi

 • Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18)

Primjer stambene građevine sa bazenom:

Stambena građevina – jedna stambena jedinica:

Stambena građevina – 2 stambene jedinice

[supsystic-gallery id=2]